Aktuálně

15.01.2021 12:13:52

Dějepisná olympiáda

V prosinci 2020 na naší škole proběhlo prezenčně školní kolo Dějepisné olympiády. Úspěšnými řešiteli školního kola se stali Ondřej Vlček (9.B) a Jonáš Plaskura (9.A). 

Ve čtvrtek 14. ledna 2021 se pak Ondřej Vlček (9.B) zúčastnil okresního kola Dějepisné olympiády, které již probíhalo distanční formou. Ondřej obsadil krásné 20. místo a jen 3 body mu scházely, aby se také stal úspěšným řešitelem.

Gratulujeme a děkujeme, že i přes letošní potíže s organizací těchto soutěží, do toho kluci šli.   :)

11.01.2021 07:46:05

Kancelář školy mimo provoz

Kancelář školy je od 11. 1. 2021 mimo provoz.

V případě nutné návštěvy školy prosím nejdříve zavolejte na číslo 777 73 66 22 a domluvte si schůzku.

Děkujeme za pochopení, přejeme pevné zdraví.

08.01.2021 12:15:28

Webinář 2

Okaz pro přihlášení zde. (do 19. ledna) 

08.01.2021 12:14:57

Webinář

Odkaz pro přihlášení zde.  (do 23. ledna)

 

28.12.2020 12:18:38

Vyučování od pondělí 4. 1. 2021

Ministerstvo školství vydalo pokyny k provozu škol po Vánocích, tyto pokyny jsou platné do neděle 10. ledna. (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021)

Do neděle 3. ledna jsou vánoční prázdniny, výuka začíná v pondělí 4. ledna a bude probíhat takto:

Třídy 1. a 2. ročníku – prezenční výuka ve škole

Ostatní třídy (3. až 9. ročník) – distanční výuka

 

Prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku:

Prezenční výuka probíhá ve škole za dodržení stanovených hygienických podmínek. Povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole platí pro všechny žáky i zaměstnance (rouškami žáky vybavují rodiče, prosíme, aby všichni žáci měli s sebou také náhradní roušku a sáček na odkládání roušky)

Příchod do školy je možný od 7.00, škola zajistí před vyučováním nad dětmi dohled, odpoledne funguje školní družina od konce vyučování do 15:30 (informace obdržíte od třídních učitelů do Bakalářů).

Všichni žáci těchto tříd (1. a 2. ročník), kteří se stravují ve školní jídelně, mají automaticky přihlášené obědy od 4. 1. 2021, pokud tedy žák na oběd nepůjde, je třeba oběd odhlásit 

Vstup třetích osob do školy je možný jen v nezbytně nutných případech.

 

Distanční výuka (3. až 9. ročník): 

Bude organizována stejně jako v podzimním období prostřednictvím Google Workspace (Učebna, Meet, Gmail). V rozvrhu žáka jsou vyznačeny barevně hodiny, ve kterých v daném předmětu probíhá synchronní on-line výuka.  On-line hodiny (synchronní výuka) probíhá v prostředí Meet. Distanční výuka je pro žáky povinná, tedy pokud se žák nemůže připojit k synchronní on-line výuce, musí pracovat podle pokynů vyučující/ho asynchronně nebo offline.

V ostatních hodinách je zadávána výuka asynchronní (offline), žáci pracují samostatně na zadaných úkolech, vypracovaná zadání odevzdávají vyučujícím podle pokynů, vyučující jim poskytují zpětnou vazbu. Výukové materiály, zadání a další podrobnější informace k výuce žáci najdou v Učebně příslušného předmětu. Vypracované úkoly a zadání odevzdávají žáci podle pokynů vyučujících.

Všichni žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají automaticky odhlášené obědy, pokud mají zájem o obědy ve školní jídelně, je třeba se ke stravování přihlásit. Výdej obědů je možný jen do přinesených nádob u vchodu z ulice Luční (naproti kostela). Obědy se vydávají v době od 11:00 do 11:30.

Připomínáme, že distanční výuka je pro žáky povinná. Pokud se účastnit nemohou např. pro nemoc nebo návštěvu lékaře, je třeba tuto neúčast omluvit jako nepřítomnost ve škole. 

 

Přejeme všem našim žákům, jejich rodinám i všem ostatním příznivcům školy do nového roku 2021 zdraví, štěstí, pohodu a dostatek sil a optimismu.