Aktuálně

29.11.2020 09:58:08

Otevření základní školy od 30. 11.

Vážení rodiče, milí žáci,

určitě jste zaznamenali zprávu, že od pondělí 30. 11. budeme otevírat školu pro další žáky. Níže zasílám pár základních informací. Veškeré organizační pokyny jste již obdrželi od třídních učitelů prostřednictvím Bakalářů.

Do školy bude chodit každý týden celý první stupeň a žáci 9. ročníku. Výuka tělesné výchovy je zakázána, stejně tak výuka volitelného předmětu sportovní hry, tyto předměty budou nahrazeny jiným obsahem. V hodinách hudební výchovy je i nadále zakázán zpěv. Po týdnech se budou střídat zbylí žáci druhého stupně, tedy 6., 7. a 8. ročník. Navážeme na režim, který byl zaveden na krátkou chvíli během října. V týdnu od 30. 11. do 4. 11. budou ve škole třídy 6.B, 7.B a 8.B  (6.A, 6.C, 7.A a 8.A distanční výuka). V dalším týdnu pak obráceně.

DRUŽINA - pro žáky 1. až 3. ročníku umožníme příchod do školy v rozmezí 6:50 - 7:10 hodin prostředním vchodem. Pak se škola otevře jako obvykle v 7:40. Žáci si dojdou do tříd, tam se budou samostatně připravovat na výuku a bude nad nimi vykonáván dohled. Stále platí, že nesmíme žáky různých tříd spojovat. Odpolední družina bude končit v 15:30.

ŠKOLNÍ JÍDELNA - Žáci, kteří budou na distanční výuce, můžou i nadále dostávat oběd do nosiče. Primárně však vždy žákům na distanční výuce oběd odhlásíme. Ostatní žáci, kteří chodili na obědy, jej budou mít přihlášen. V případě nemoci oběd odhlásíte jako obvykle přes web.

ROUŠKY - platí, že roušky musí používat všichni na celé škole i v průběhu výuky, proto s tím prosím počítejte. Do všech školních budov (včetně jídelny) mají povolen vstup pouze žáci a zaměstnanci.

Nikdo z nás si netroufá předpovídat, jak bude situace vypadat po Vánocích. Každý den strávený prezenční výukou ve škole má velký význam. Nemohu vám slíbit, že ve škole nedojde k žádné nákaze, mohu pouze vyjádřit náš závazek udělat všechno pro to, aby míra rizika byla pro vaše děti co nejmenší. Také Vás moc prosím, pokud budete mít v rodině podezření na Covid-19, nechejte raději své dítě doma, můžete tak předejít uzavření třídy nebo ročníku.

Všem moc děkuji za podporu a spolupráci na vzdělávání Vašich dětí v této překotné době.

20.11.2020 14:38:34

Otevření školy - pondělí 30. 11.

Vážení rodiče, milí žáci,

určitě jste zaznamenali zprávu, že od pondělí 30. 11. budeme otevírat školu pro další žáky.

Do školy bude chodit každý den celý první stupeň + žáci 9. ročníku. Po týdnu se pak budou střídat žáci 6. 7. a 8. tříd, tam navážeme na říjnový režim. 

Veškeré informace k otevření školy obdržíte během příštího týdne.
Přejeme Vám příjemný podzimní víkend.

17.11.2020 21:45:50

Otevření školy pro 1. a 2. třídy 18. 11. 2020

Od středy 18. listopadu otevřeme školu pro žáky 1. a 2. ročníku. Konkrétní informace (časy výuky, místo srazu před výukou, provoz družiny aj.) již máte jako zprávu v Bakalářích.

  • Roušky musíme všichni nosit po celou dobu pobytu ve škole.
  • Do všech školních budov (škola, jídelna, družina) je zakázán vstupu rodinným příslušníkům dětí.
  • Všem dětem, které chodí na oběd, mají na středu a dále přihlášen. Pokud do školy z jakéhokoli důvodu nemohou nastoupit, prosím nezapomeňte obědy odhlásit přes aplikaci.
  • Ranní družina bude v provozu v omezeném režimu, pro nejnutnější případy. Děti mohou docházet prostředním vchodem pouze v rozmezí 6:55 - 7:05
  • Odpolední družina pak bude v provozu do 15:30 (děti v družinách nemůžeme spojovat).
  • Pokud budete mít v rodině podezření na COVID 19 nechte, prosím, své dítě doma, ať předejdeme karanténě a uzavření celé třídy.

 Moc se těšíme na shledanou.

27.10.2020 10:41:59

Malé ohlédnutí 2020

Ještě před uzavřením škol se děti z 1.A a 3.A, které navštěvují ŠD, věnovaly různým tématům. V tomto krátkém období, kdy jsme se seznamovali, už dokázali krásně spolupracovat, naslouchat, pracovat s tradičním i netradičním materiálem a vytvořit si tak spoustu krásných výrobků a výkresů.

Foto zde:

13.10.2020 17:51:02

Ošetřovné od 14. 10. 2020

K problematice ošetřovného prosím přečtěte zprávu MPSV zde.