Budoucí prvňáčci

29. 6. 2020 Rozdělení dětí do 1. tříd zde.

 

24. 6. 2020 Informace pro rodiče zde.

 

27. 5. 2020 - Rozhodnutí o přijetí

S radostí oznamujeme, že jsme vyhověli všem žádostem o přijetí. Rozhodnutí nalezenete zde.

 

Ve středu 24. června od 17:00 hodin v oranžové budově školy (vstup od bývalé kavárny Park z ulice Slunečná) proběhne schůzka se všemi rodiči budoucích prvňáčků. Na schůzce se dozvíte vše potřebné, můžete si vybrat jednoho kamaráda, se kterým by děti chtěly být ve třídě.  Děti z Borové budouspolečně v jedné třídě. Rozdělení dětí do tříd a jména třídních učitelů se dozvíte na konci června.

 

1. 4. 2020

Vážení rodiče,

jak jistě všichni tušíte, v souvislosti s aktuálním opatřením MŠMT jsme nuceni zrušit tradiční formu zápisu.

Zápis tak bude probíhat pouze administrativní formou ve správním řízení. Konání zápisu na naší škole stanovuji na 28. až 30. dubna 2020. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Žádost o odklad školní docházky je nutné podat ve stejném termínu jako žádost o zápis i pokud nemáte vyjádření lékaře a poradenského zařízení.

Jak postupovat:

1) Stáhněte si žádost zde, vytiskněte a vyplňte veškeré údaje, nezapomeňte na podpis. Pokud nemáte možnost žádost vytisknout, můžete si ji vyzvednout v kanceláři školy (7:00 - 11:00)

2) Vyplněnou a podepsanou žádost doručte do školy jedním z těchto způsobů:

a) naskenujte a pošlete e-mailem na  reditel@zsbolatice.cz

b) osobně doručte do poštovní schránky školy (vchod z ulice Slunečná - nerezová schránka)

c) poštou na adresu - Školní 540/9, 747 23 Bolatice

d) do datové schránky školy - mz8mbqx

3) Po doručení a zaregistrování vaší žádosti obdržíte emailem nebo SMS zprávou evidenční číslo vaší žádosti (30. 4.). Toto číslo poté uvidíte v rozhodnutí o přijetí (dle zákona nemůžeme použít jméno a příjmení).


Žádost o odklad školní docházky je nutné podat ve stejném termínu jako žádost o zápis i pokud nemáte vyjádření lékaře a poradenského zařízení.

Rodiče žádající o odklad povinné školní docházky navíc:

4) Stáhněte si žádost o odklad zde, vytiskněte (vyzvedněte v kanceláři) a vyplňte veškeré údaje, nezapomeňte na podpis

5) K žádosti přidejte doporučení lékaře, PPP nebo SPC (pokud nemáte k dispozici tak pouze žádost) a nezapomeňte na žádost o přijetí dítěte (bod 1)

6) Doručte jedním z výše uvedených způsobů (bod 3)

 

Školu pro zápis si můžete vybrat podle svého uvážení. Přednostní právo přijetí však mají děti ze spádové oblasti - obec Bolatice.

S případnými dotazy k zápisu se obracejte e-mailem: reditel@zsbolatice.cz, případně telefonicky na čísle 778 050 082.

 

 


ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ DO TŘÍD BUDE URČENO 30. 6. 2020.


Budoucí prvňáčku, ptáme se:

 • Znáš své jméno, příjmení, adresu, věk a cestu do školy?
 • Umíš pojmenovat členy své rodiny, víš kde pracují?
 • Poznáš základní a doplňkové barvy, geometrické tvary?
 • Rozeznáš části dne, znáš dny v týdnu i roční období?
 • Dokážeš přesně pojmenovat předměty, umíš se vyjadřovat jednoduchými větami?
 • Dokážeš vyjmenovat číslice do desíti? Rozumíš pojmům: první, poslední, před, za, vlevo, vpravo, nahoře, dole, vpředu, vzadu?
 • Poznáš některá písmena, umíš pracovat s knihou, víš, kde je začátek a konec?
 • Zvládáš dokonale sebeobsluhu? Umíš se obout a vyzout? Zavážeš si boty? Oblékáš se sám? Umíš jíst příborem a dodržuješ hygienické návyky?
 • Umíš vždy zřetelně a nahlas pozdravit, poděkovat, dát ve dveřích přednost dospělým?
 • Umíš zacházet s tužkou, pastelkami, umíš stříhat a lepit?
 • Těšíš se na školu, na nové kamarády a na vše nové, co se ve škole naučíš?

 


Správný úchop tužky