Budoucí prvňáčci

Zápis do 1. třídy - Bez osobní přítomnosti dětí - 12. až 29. dubna 2021.

Vážení rodiče,

v souvislosti s aktuálním opatřením MŠMT jsme nuceni zrušit tradiční formu zápisu.

Zápis tak bude probíhat pouze administrativní formou. Konání zápisu na naší škole stanovuji na 12. až 29. dubna 2021. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Žádost o odklad školní docházky je nutné podat ve stejném termínu jako žádost o zápis i pokud nemáte vyjádření lékaře a poradenského zařízení.

 

Jak postupovat:

1) Stáhněte si žádost zde, vytiskněte a vyplňte veškeré údaje, nezapomeňte na podpis. Pokud nemáte možnost žádost vytisknout, můžete si ji vyzvednout v kanceláři školy (pracovní dny 7:00 - 14:00 hodin)

2) Vyplněnou a podepsanou žádost a kopii rodného listu doručte do školy jedním z těchto způsobů :

a) osobně doručte do poštovní schránky školy (vchod z ulice Slunečná - nerezová schránka u hlavního vchodu)

b) poštou na adresu - Školní 540/9, 747 23 Bolatice

c) do datové schránky školy - mz8mbqx

d) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce - reditel@zsbolatice.cz

3) Po doručení a zaregistrování vaší žádosti obdržíte emailem potvrzení a evidenční číslo vaší žádosti. Toto číslo poté uvidíte v rozhodnutí o přijetí (dle zákona nemůžeme použít jméno a příjmení).


Žádost o odklad školní docházky je nutné podat ve stejném termínu jako žádost o zápis i pokud nemáte vyjádření lékaře a poradenského zařízení.

Rodiče žádající o odklad povinné školní docházky navíc:

4) Stáhněte si žádost o odklad zde, vytiskněte (vyzvedněte v kanceláři) a vyplňte veškeré údaje, nezapomeňte na podpis

5) K žádosti přidejte doporučení lékaře a PPP nebo SPC (pokud nemáte k dispozici tak pouze žádost) a nezapomeňte na žádost o přijetí dítěte (bod 1)

6) Doručte jedním z výše uvedených způsobů (bod 3)

 

Školu pro zápis si můžete vybrat podle svého uvážení. Přednostní právo přijetí však mají děti ze spádové oblasti - obec Bolatice.

S případnými dotazy k zápisu se obracejte e-mailem: reditel@zsbolatice.cz, případně telefonicky na čísle 778 050 082.

Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, naplánujeme ve spolupráci s naší MŠ pro děti krátkou prohlídku školy a samozřejmě také schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků (červen). 

 


Budoucí prvňáčku, ptáme se:

 • Znáš své jméno, příjmení, adresu, věk a cestu do školy?
 • Umíš pojmenovat členy své rodiny, víš kde pracují?
 • Poznáš základní a doplňkové barvy, geometrické tvary?
 • Rozeznáš části dne, znáš dny v týdnu i roční období?
 • Dokážeš přesně pojmenovat předměty, umíš se vyjadřovat jednoduchými větami?
 • Dokážeš vyjmenovat číslice do desíti? Rozumíš pojmům: první, poslední, před, za, vlevo, vpravo, nahoře, dole, vpředu, vzadu?
 • Poznáš některá písmena, umíš pracovat s knihou, víš, kde je začátek a konec?
 • Zvládáš dokonale sebeobsluhu? Umíš se obout a vyzout? Zavážeš si boty? Oblékáš se sám? Umíš jíst příborem a dodržuješ hygienické návyky?
 • Umíš vždy zřetelně a nahlas pozdravit, poděkovat, dát ve dveřích přednost dospělým?
 • Umíš zacházet s tužkou, pastelkami, umíš stříhat a lepit?
 • Těšíš se na školu, na nové kamarády a na vše nové, co se ve škole naučíš?

 


Správný úchop tužky

 

 

 

 


ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ DO TŘÍD BUDE URČENO 30. 6. 2021.