Aktuálně

28.12.2020 12:18:38

Vyučování od pondělí 4. 1. 2021

Ministerstvo školství vydalo pokyny k provozu škol po Vánocích, tyto pokyny jsou platné do neděle 10. ledna. (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021)

Do neděle 3. ledna jsou vánoční prázdniny, výuka začíná v pondělí 4. ledna a bude probíhat takto:

Třídy 1. a 2. ročníku – prezenční výuka ve škole

Ostatní třídy (3. až 9. ročník) – distanční výuka

 

Prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku:

Prezenční výuka probíhá ve škole za dodržení stanovených hygienických podmínek. Povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole platí pro všechny žáky i zaměstnance (rouškami žáky vybavují rodiče, prosíme, aby všichni žáci měli s sebou také náhradní roušku a sáček na odkládání roušky)

Příchod do školy je možný od 7.00, škola zajistí před vyučováním nad dětmi dohled, odpoledne funguje školní družina od konce vyučování do 15:30 (informace obdržíte od třídních učitelů do Bakalářů).

Všichni žáci těchto tříd (1. a 2. ročník), kteří se stravují ve školní jídelně, mají automaticky přihlášené obědy od 4. 1. 2021, pokud tedy žák na oběd nepůjde, je třeba oběd odhlásit 

Vstup třetích osob do školy je možný jen v nezbytně nutných případech.

 

Distanční výuka (3. až 9. ročník): 

Bude organizována stejně jako v podzimním období prostřednictvím Google Workspace (Učebna, Meet, Gmail). V rozvrhu žáka jsou vyznačeny barevně hodiny, ve kterých v daném předmětu probíhá synchronní on-line výuka.  On-line hodiny (synchronní výuka) probíhá v prostředí Meet. Distanční výuka je pro žáky povinná, tedy pokud se žák nemůže připojit k synchronní on-line výuce, musí pracovat podle pokynů vyučující/ho asynchronně nebo offline.

V ostatních hodinách je zadávána výuka asynchronní (offline), žáci pracují samostatně na zadaných úkolech, vypracovaná zadání odevzdávají vyučujícím podle pokynů, vyučující jim poskytují zpětnou vazbu. Výukové materiály, zadání a další podrobnější informace k výuce žáci najdou v Učebně příslušného předmětu. Vypracované úkoly a zadání odevzdávají žáci podle pokynů vyučujících.

Všichni žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají automaticky odhlášené obědy, pokud mají zájem o obědy ve školní jídelně, je třeba se ke stravování přihlásit. Výdej obědů je možný jen do přinesených nádob u vchodu z ulice Luční (naproti kostela). Obědy se vydávají v době od 11:00 do 11:30.

Připomínáme, že distanční výuka je pro žáky povinná. Pokud se účastnit nemohou např. pro nemoc nebo návštěvu lékaře, je třeba tuto neúčast omluvit jako nepřítomnost ve škole. 

 

Přejeme všem našim žákům, jejich rodinám i všem ostatním příznivcům školy do nového roku 2021 zdraví, štěstí, pohodu a dostatek sil a optimismu.

17.12.2020 13:08:57

Přírodovědná soutěž

Ve čtvrtek 10. 12. 2020 se někteří žáci zúčastnili Přírodovědné soutěže pořádané Mendlovým gymnáziem v Opavě, která se konala on-line formou. Uplatnili zde své základní znalosti z fyziky, chemie a přírodopisu .  Naše družstvo tvořili  Václav Scheffczik, Jan Hoblík a Martin Wawrzinek, (na videu spolupracovala Vendula Šteffková). Naši žáci si vedli výtečně a z celkového počtu 15 družstev se umístili na 1. – 2. místě a zároveň prokázali nejlepší vědomosti ve znalostní části soutěže.

Žákům moc děkujeme za reprezentaci naší školy a k úspěchu  GRATULUJEME. :)

15.12.2020 14:57:41

Zabereme?

Vážení rodiče, milí žáci druhého stupně,

právě probíhající kombinovaná výuka je v plném proudu. Rád bych upozornil na některé věci, které mě dost trápí. Tou hlavní je, že se žákům moc nechce pracovat (učit). Učitelé vám vše rádi několikrát vysvětlí, ale bez toho aniž byste sami chtěli, to bude snaha marná. Je potřeba zvýšit úsilí a to především v 8. a 9. třídách. Pojďme pořádně zabrat a udělat tím radost nejen svým učitelům, ale hlavně rodičům! Možná vám připadá, že jsme někdy příliš nároční, nebo přísní, ale vždy je to jen proto, že se snažíme předávat to nejlepší z nás.

Mírné komplikace nastávají žákům, kteří mají být ve škole, ale z různých důvodů (nemoc, karanténa) zůstávají doma. Vyzkoušeli jsme vysílat online přenosy ze třídy, ale pozornost všech se v danou chvíli musí rozdělit na dvě části a to je pochopitelně špatně. Proto nebudeme tyto přenosy dále uskutečňovat. Třídy, které zůstávají daný týden doma, pokračují v osvědčeném režimu distanční výuky.

K vědomostem a dovednostem vede jen jedna cesta. Ta se nedá ani zkrátit, ani obejít, ani koupit. Jako učitelé se snažíme touto cestou provést a motivovat k dalšímu posunu vpřed. Jsem rád, že stále hodně žáků „chce jít dál“, ale mohlo by to být i lepší, co říkáte?

29.11.2020 09:58:08

Otevření základní školy od 30. 11.

Vážení rodiče, milí žáci,

určitě jste zaznamenali zprávu, že od pondělí 30. 11. budeme otevírat školu pro další žáky. Níže zasílám pár základních informací. Veškeré organizační pokyny jste již obdrželi od třídních učitelů prostřednictvím Bakalářů.

Do školy bude chodit každý týden celý první stupeň a žáci 9. ročníku. Výuka tělesné výchovy je zakázána, stejně tak výuka volitelného předmětu sportovní hry, tyto předměty budou nahrazeny jiným obsahem. V hodinách hudební výchovy je i nadále zakázán zpěv. Po týdnech se budou střídat zbylí žáci druhého stupně, tedy 6., 7. a 8. ročník. Navážeme na režim, který byl zaveden na krátkou chvíli během října. V týdnu od 30. 11. do 4. 11. budou ve škole třídy 6.B, 7.B a 8.B  (6.A, 6.C, 7.A a 8.A distanční výuka). V dalším týdnu pak obráceně.

DRUŽINA - pro žáky 1. až 3. ročníku umožníme příchod do školy v rozmezí 6:50 - 7:10 hodin prostředním vchodem. Pak se škola otevře jako obvykle v 7:40. Žáci si dojdou do tříd, tam se budou samostatně připravovat na výuku a bude nad nimi vykonáván dohled. Stále platí, že nesmíme žáky různých tříd spojovat. Odpolední družina bude končit v 15:30.

ŠKOLNÍ JÍDELNA - Žáci, kteří budou na distanční výuce, můžou i nadále dostávat oběd do nosiče. Primárně však vždy žákům na distanční výuce oběd odhlásíme. Ostatní žáci, kteří chodili na obědy, jej budou mít přihlášen. V případě nemoci oběd odhlásíte jako obvykle přes web.

ROUŠKY - platí, že roušky musí používat všichni na celé škole i v průběhu výuky, proto s tím prosím počítejte. Do všech školních budov (včetně jídelny) mají povolen vstup pouze žáci a zaměstnanci.

Nikdo z nás si netroufá předpovídat, jak bude situace vypadat po Vánocích. Každý den strávený prezenční výukou ve škole má velký význam. Nemohu vám slíbit, že ve škole nedojde k žádné nákaze, mohu pouze vyjádřit náš závazek udělat všechno pro to, aby míra rizika byla pro vaše děti co nejmenší. Také Vás moc prosím, pokud budete mít v rodině podezření na Covid-19, nechejte raději své dítě doma, můžete tak předejít uzavření třídy nebo ročníku.

Všem moc děkuji za podporu a spolupráci na vzdělávání Vašich dětí v této překotné době.

20.11.2020 14:38:34

Otevření školy - pondělí 30. 11.

Vážení rodiče, milí žáci,

určitě jste zaznamenali zprávu, že od pondělí 30. 11. budeme otevírat školu pro další žáky.

Do školy bude chodit každý den celý první stupeň + žáci 9. ročníku. Po týdnu se pak budou střídat žáci 6. 7. a 8. tříd, tam navážeme na říjnový režim. 

Veškeré informace k otevření školy obdržíte během příštího týdne.
Přejeme Vám příjemný podzimní víkend.