Aktuálně

09.06.2020 13:45:05

LT Barvínek 2020

Vážení rodiče, 

z důvodu přetrvávajících epidemiologických opatření se letos nebude konat LT Barvínek.

Děkujeme za pochopení

05.06.2020 18:01:12

Info k otevření 2. stupně

Od pondělí 8. června se s některými (přihlášenými) opět uvidíme ve škole. Bude nás ze 6. až 8. tříd rovných 100. Výuka bude probíhat od pondělí do čtvrtku, každý den proběhnou tři vyučovací hodiny (10:15 - 13:00). Konkrétní informace o organizaci obdržíte během pátku od třídních učitelů.

 

I když je to jen na tři týdny, máme prostor nejen k setkávání, ale také k vyhodnocení distanční výuky a případné procvičení učiva. Obědy ve školní jídelně jsou přihlášeny, dají se odhlásit přes aplikaci. Ti z vás, kteří do školy nemohou, budou pokračovat jako doposud.


Nezapomeňte si v pondělí vzít vyplněné a podepsané čestné prohlášení (zde) a roušku.

 

31.05.2020 19:43:18

Informace - otevření 2. stupně ZŠ

Jak již bylo avizováno, od pondělí 8. června otevřeme školu pro žáky 6., 7. a 8. tříd. Počet dětí ve skupině je omezen na 15, proto nejdříve potřebujeme znát počet žáků a poté bude stanovena organizace výuky. Ve školní jídelně bude fungovat výdej teplého jídla bez možnosti výběru.

 

Po zvážení všech okolností se rozhodněte, zda vaše dítě do školy pošlete či nikoli. Tuto skutečnost sdělte třídnímu učiteli zprávou do Bakalářů do středy 3. 6. Do zprávy také napište, zda bude žák docházet na obědy. O složení skupin bude rozhodovat čas zaslání vaší odpovědi. Po tomto datu vytvoříme stále skupiny a určíme jim konkrétní rozvrh hodin. Skupiny není možné měnit ani slučovat. Pokud bude počet přihlášených žáků přes 60%, zřejmě se nevyhneme vytváření skupin z různých tříd.

 

Podmínky:

1) Žák musí být naprosto zdravý, bez příznaků jakékoli nemoci (teplota, kašel, rýma).

2) Při prvním příchodu do školy, tj. 8. 6. 2020, odevzdá každý žák „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ podepsané zákonným zástupcem (zde).

3) Žák bude mít u sebe 2 roušky a sáček na odkládání roušek, které musí nosit, vždy když opustí třídu nebo k tomu bude vyzván učitelem. Zvýšená hygiena je samozřejmostí.

4) Ve školní jídelně bude podáváno teplé jídlo bez možnosti výběru, skupiny budou mít určené časy stravování (mezi 13:00 až 13:30).

 

Distanční výuka pro žáky, kteří do školy nepřijdou, bude stále pokračovat.

 

Případné dotazy Vám zodpoví třídní učitel/ka.

27.05.2020 21:07:30

Otevření 2. stupně ZŠ

Vážení rodiče,

určitě jste zaznamenali zprávu o možné přítomnosti žáků 6. - 8. tříd ve škole od pondělí 8. června. Prozatím mám pro vás pouze jednu zprávu: Školu určitě pro žáky otevřeme. Konkrétní informace o organizaci obdržíte do Bakalářů na začátku příštího týdne. Doporučení je zaměřit se pouze na sociální kontakt. Snad nebudete mít nic proti naší snaze, žáky v tomto omezeném čase také něco naučit.

Nejstarším žákům (a rodičům) přeji úspěšné složení přijímacích zkoušek. Ještě je stále čas pořádně zabrat, bude se to hodit.

Hezký den a brzy na shledanou!

27.05.2020 09:55:47

Zápis do 1. tříd - rozhodnutí

S radostí oznamujeme, že jsme vyhověli všem žádostem o přijetí.

Rozhodnutí nalezenete zde.

Ve středu 24. června od 17:00 hodin v oranžové budově školy (vstup od bývalé kavárny Park z ulice Slunečná) proběhne schůzka se všemi rodiči budoucích prvňáčků. Na schůzce se dozvíte vše potřebné, můžete si vybrat jednoho kamaráda, se kterým by děti chtěly být ve třídě.  Děti z Borové budou společně v jedné třídě. Rozdělení dětí do tříd a jména třídních učitelů se dozvíte na konci června.