Školská rada

Volby do školské rady z řad zákonných zástuppců žáků na tříleté období (2017 - 2020) proběhly během třídních schůzek ve středu 29. 11. 2017. Zájemci se mohli hlásit do 22. 11. 2017 emailem na reditel@zsbolatice.cz, nebo telefonicky na čísle 553 655 252. Členy školské rady se stanli dva zákonní zástupci s nejvyšším počtem hlasů.

V hlasování zákonných zástupců ze dne 29. 11. 2017 obdrželi nejvíce hlasů pan Radim Plaskura a paní MUDr. Silvie Horváthová

Zákon č.561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), § 167, 168.

Školská rada byla stanovena v prosinci 2017 na tříleté období a pracuje ve složení:

Zástupci zřizovatele:      Mgr. Jana Fischerová, Daniela Kramářová

Zákonní zástupci žáků:   MUDr. Silvie Horváthová, Radim Plaskura

Zástupci pedagogů:        Mgr. Pavla Franková, Mgr. Silvie Běláková

V případě potřeby se neváhejte obracet na jednotlivé členy, ti mohou vaše náměty, stížnosti, připomínky atd. tlumočit (i anonymně) vedení školy.