Deníček Žabiček

Měsíc březen u žabiček

I přesto, že po celý měsíc březen byla naše Mš uzavřena, tak děti rozhodně nezahálely a velmi pěkně s rodiči plnily domácí úkoly, které dostávaly pomocí emailů. Dvakrát jsme měli možnost vidět se s dětmi i přímo živě online a děti v živém vstupu představily své domácí mazlíčky a popovídaly nám, jak se v době uzavření školky mají a jak plní úkoly.

Pro děti byla nachystaná i Velikonoční hra, při které hledaly velikonoční vajíčka na stromech, musely rozšifrovat tajenku a nakreslit velikonoční vajíčko. Za vše si samozřejmě děti zasloužily i malou odměnu.

Všem rodičům děkujeme, že se aktivně zapojili do plnění úkolů s dětmi.

 

Únor v naší třídě

Měsíc únor jsme začali ještě pohádkově, děti si vyrobily miniknížečku s pohádkou O Řepě a pohádku i společně zdramatizovaly.

Zbytek měsíce jsme zasvětili lidskému tělu a povídání o zdravém či nezdravém životním stylu. Děti si vyzkoušely postavit lidskou kostru z dřívek či vatových tyčinek, pracovaly s modelem lidských orgánů a dokonce si každý vyzkoušel vzít do ruky model lebky i kosti. Děti se naučily, která kost v těle je nejdelší či jakou funkci mají plíce, žaludek nebo mozek. Ke konci měsíce si děti udělaly několik činností, kdy zapojily hmat, sluch, chuť, čich a zrak -  všechny naše smysly. Vyzkoušely si vodit slepého kamaráda, podle čichu rozeznat několik známých vůní nebo podle hmatu určovat předměty, které jim byly ukryty.

Měsíc únor přál i zimním radovánkám, což jsme s dětmi hojně využili v prostoru naší zahrady. Ke konci měsíce se naopak počasí tvářilo skoro jarně a my mohli společně vyrazit na procházku a pozorovat i první sněženky v trávě.

 

Leden u žabiček

V měsíci lednu jsme s dětmi nejprve zmínili tradici Tří Králů, děti si zanotovaly jejich písničku a vyrobily postavičky nejen z papíru, ale i z dřívek a od počátku ledna jsme se také více a důkladněji, zaměřili na dovednosti, které by děti měly zvládnout před nástupem do školy.

Počasí přálo zimním radovánkám, děti měly možnost postavit sněhuláka, zažít koulovačku i jízdu na lopatě. V MŠ si vyzkoušely pokusy s ledem: rozpouštění i malování na led i ledem přímo na papír a dozvěděly se i zajímavosti z oblasti Grónska a Antarktidy. Vpluly do života tučňáků, Eskymáků i ledních medvědů a postavily i svou vlastní Arktickou zoologickou zahradu za pomocí svých zvířat, které donesly z domova.

Poslední lednový týden byl zaměřený na pohádky a v tomto tématu začneme i první únorový týden.

              

 

Prosinec v naší třídě

Celý měsíc se nesl v duchu těšení se na Mikuláše a především na Vánoce. Děti si donesly pro kamaráda dárek, který tajily až do poslední chvíle. U všech dětí zavládla radost a předvánoční pohoda, když dárky rozbalovaly a mezi sebou diskutovaly, od koho který dárek je. Naučily se dvě nové vánoční písně, které s radostí zazpívaly nejen Ježíškovi u stromečku, ale i pro rodiče na kameru.

Společně si děti vyzkoušely pouštění lodiček, pečení a zdobení perníčků či vyplňovaly adventní sešitek s úkoly. Každý den jsme losovali i kamaráda, který si odnesl domů jednu drobnost z našeho adventního stromečku. Děti plnily i úkoly doma s rodiči, a díky nim jsme mohli ozdobit náš vánoční stromek vlastnoručně vyrobenými ozdobami od dětí. Ježíšek naděloval dárečky i v naší třídě a děti měly obrovskou radost z nového lega, puzzle, stavebnic či společenských her.

Za celý kolektiv žabičkové třídy přejeme krásné prožití vánočních svátků.

         

 

Měsíc listopad na žabičkách

Měsíc listopad byl sice v omezenějším provozu, ale to nám nevzalo chuť do práce a s dětmi jsme se dozvěděli něco bližšího o jehličnatých stromech a o životě v lese. Děti kreslily lesní zvířata dle obrázků, naučily se skládat lišku či vlka z barevného papíru a procvičily počty do 10 s lesními zvířaty, seznámily se blíže s pravolevou orientací v prostoru a díky mnoha aktivitám se učily poznávat levou a pravou stranu nejen v prostoru, ale i na svém těle.

I přesto, že nám zpočátku moc nepřálo počasí, pozorovali jsme jehličnaté stromy přímo v přírodě na vycházce a našli jsme i několik muchomůrek či potkali zatoulaného zajíce.

Poslední listopadový týden jsme se již věnovali tématu: Brzy přijde Mikuláš a děti se alespoň trochu již ponořily do předvánoční atmosféry a jejich těšení na Mikuláše nebere konce. Děti se zamyslely nad svým chováním a zhodnotily, co by se mohlo Mikulášovi líbit a co naopak je potřeba ještě změnit, aby je Mikuláš v prosinci odměnil vysněným balíčkem. Tak uvidíme, zda se dětem podaří dostát svých slibů a budou si uklízet pokojíčky či pomáhat rodičům nebo kamarádům.

       

 

Říjen v naší třídě

Měsíc říjen byl pro nás velmi krátký. I přesto se nám podařilo stihnout besedu Malý mulař, kdy se děti hravou formou dozvěděly o tom, jak se vyrábí cihla, jak těžké je postavit dům či změřit rovinu vodováhou. Děti společnými silami nakonec postavily kostel ve formě 3D modelu.

V prvním týdnu si děti povídaly o zelenině, naučily se ji krájet, vyráběly bramborové tiskátka či postavil stavby z hrachu a párátek.

V druhém týdnu se děti dozvěděly více o listnatých stromech a podzimních plodech. Děti pracovaly nejen s listy, ale i s žaludy, kaštany či ořechovými skořápkami. Zkoušely si listy nejen obtisknout, ale i kreslit či šrafovat pomoci pastelu. Procvičily si počty do 10, slabikování názvů stromů či tvoření vět se slovy, které se tématu týkaly. Bohužel nám nepřálo počasí a celý týden nám propršel a nedošlo k pozorování stromů v přírodě.

        

 

Měsíc září v naší třídě

V prvním týdnu jsme se všichni po prázdninách seznámili s novou třídou, kamarády a postupně jsme si společně určili pravidla soužití v našem novém kolektivu. Děti se naučily o kamarádech i krátkou píseň a směle vykročily do druhého týdne, kdy se dozvěděly více o počasí, obloze, slunci či mracích a již začaly rozvíjet jemnou motoriku při výtvarných činnostech.

V třetím týdnu jsme se na svět podívali z nebe očima draka a každé dítě si vyrobilo toho svého z papíru a vše jsme doplnili veselou písní s pohybem: „Letí drak“. Vzhledem k velmi příznivému počasí jsme se s dětmi mohli vydat na pěší výlety do pískovny a do důlku a sérii výletů jsme ukončili v Raduni na zámku, kdy na děti čekal naučný, ale zároveň zábavný program, který je provedl nejen zámkem, ale i zámeckou oranžerií.

Ke konci září se ještě děti dozvěděly něco o ptačí říši a druzích ovoce. Měsíc září se nám vydařil a my jen doufáme, že sluníčko nás doprovodí i v dalším měsíci, abychom ještě mohli všichni užívat teplých dní.

     

 

Výlet na zámek Raduň

V úterý 22. 9. 2020 jsme se s naší třídou vydali na výlet do Raduně, kde jsme navštívili místní zámek. Ihned po příjezdu si nás vyzvedla místní komtesa v dobovém kostýmu a provedla nás nejzajímavějšími komnatami zámku. Dětem se nejvíce líbila místní knihovna, dobová pračka, starodávné hračky a chůze po zatočeném schodišti ve věži. Každý si mohl vyzkoušet, jak těžké je paroží jelena či srnce a společnou písničkou, jsme se na nádvoří rozloučili a putovali do zámecké zahrady, kde se děti dozvěděly něco o místní historii a na vlastní oči jim průvodkyně ukázala maketu zámku tak, jak se po několik let stavěl. Děti nadchl výhled na místní rybník ze zámecké terasy a za pomocí tajného kukátka, se přemístily do zámecké oranžerie. Zde děti rozlišily několik známých druhů citrusových plodů, vyzkoušely si pokřik lva, který byl vyobrazen u místní kašny a nakonec si každý mohl vyrobit svůj vlastní květinový náramek, který si společně s hezkými zážitky odnesly všechny děti domů.

    

 

Malování na asfalt a koloběžkové závody

V pátek 18. 9. 2020 se naše děti z Žabičkové třídy utkaly s dětmi z Beruškové třídy při závodu na koloběžkách. Dětem v žádném případě nechyběl sportovní duch a všechny se navzájem povzbuzovaly k co nejlepším výkonům. Děti jezdily po dvojicích - z každé třídy jedno dítě a vítěz vždy postoupil do dalšího kola. Nakonec po velmi napínavém boji zůstala pětice vítězů: 4 děti z Žabiček a 1 dítě z Berušek, čímž vítězům samozřejmě dodatečně ještě blahopřejeme. Celkovým vítězem se stala naše Žabičková třída a všechny děti se se společným vítězným pokřikem vydaly zpět do MŠ, kde na ně čekala odměna v podobě diplomů a malých dobrotek.

Naše děti ještě soutěžily i v malování na chodník: o nejhezčí kresbu, ale všechny kresby byly naprosto úžasné, že jsme nemohly s kolegyní zvolit konkrétního vítěze a s diplomem a úsměvem na tváři odešly nakonec všechny děti.