Deníček Žabiček

Měsíc září v naší třídě

V prvním týdnu jsme se všichni po prázdninách seznámili s novou třídou, kamarády a postupně jsme si společně určili pravidla soužití v našem novém kolektivu. Děti se naučily o kamarádech i krátkou píseň a směle vykročily do druhého týdne, kdy se dozvěděly více o počasí, obloze, slunci či mracích a již začaly rozvíjet jemnou motoriku při výtvarných činnostech.

V třetím týdnu jsme se na svět podívali z nebe očima draka a každé dítě si vyrobilo toho svého z papíru a vše jsme doplnili veselou písní s pohybem: „Letí drak“. Vzhledem k velmi příznivému počasí jsme se s dětmi mohli vydat na pěší výlety do pískovny a do důlku a sérii výletů jsme ukončili v Raduni na zámku, kdy na děti čekal naučný, ale zároveň zábavný program, který je provedl nejen zámkem, ale i zámeckou oranžerií.

Ke konci září se ještě děti dozvěděly něco o ptačí říši a druzích ovoce. Měsíc září se nám vydařil a my jen doufáme, že sluníčko nás doprovodí i v dalším měsíci, abychom ještě mohli všichni užívat teplých dní.

     

 

Výlet na zámek Raduň

V úterý 22. 9. 2020 jsme se s naší třídou vydali na výlet do Raduně, kde jsme navštívili místní zámek. Ihned po příjezdu si nás vyzvedla místní komtesa v dobovém kostýmu a provedla nás nejzajímavějšími komnatami zámku. Dětem se nejvíce líbila místní knihovna, dobová pračka, starodávné hračky a chůze po zatočeném schodišti ve věži. Každý si mohl vyzkoušet, jak těžké je paroží jelena či srnce a společnou písničkou, jsme se na nádvoří rozloučili a putovali do zámecké zahrady, kde se děti dozvěděly něco o místní historii a na vlastní oči jim průvodkyně ukázala maketu zámku tak, jak se po několik let stavěl. Děti nadchl výhled na místní rybník ze zámecké terasy a za pomocí tajného kukátka, se přemístily do zámecké oranžerie. Zde děti rozlišily několik známých druhů citrusových plodů, vyzkoušely si pokřik lva, který byl vyobrazen u místní kašny a nakonec si každý mohl vyrobit svůj vlastní květinový náramek, který si společně s hezkými zážitky odnesly všechny děti domů.

    

 

Malování na asfalt a koloběžkové závody

V pátek 18. 9. 2020 se naše děti z Žabičkové třídy utkaly s dětmi z Beruškové třídy při závodu na koloběžkách. Dětem v žádném případě nechyběl sportovní duch a všechny se navzájem povzbuzovaly k co nejlepším výkonům. Děti jezdily po dvojicích - z každé třídy jedno dítě a vítěz vždy postoupil do dalšího kola. Nakonec po velmi napínavém boji zůstala pětice vítězů: 4 děti z Žabiček a 1 dítě z Berušek, čímž vítězům samozřejmě dodatečně ještě blahopřejeme. Celkovým vítězem se stala naše Žabičková třída a všechny děti se se společným vítězným pokřikem vydaly zpět do MŠ, kde na ně čekala odměna v podobě diplomů a malých dobrotek.

Naše děti ještě soutěžily i v malování na chodník: o nejhezčí kresbu, ale všechny kresby byly naprosto úžasné, že jsme nemohly s kolegyní zvolit konkrétního vítěze a s diplomem a úsměvem na tváři odešly nakonec všechny děti.