Deníček Medvídků

Září v naší třídě

Máme za sebou první náročný měsíc a snad už bude jen líp. To nejhorší stýskání pominulo a tak jsme se mohli pustit do práce. Září proběhlo v režimu adaptace, poznávání a seznamování s novým prostředím, kamarády a dospěláky, kteří se  budou starat o naše maličké.

Tématem  "Domeček, ve kterém bydlím", jsme navodili i téma rodiny, využili jsme je k výtvarnému tvoření, četbě pohádek, nácviku básní a tanečků. Velmi zdařile pojali rodiče úkol buď nakreslit, nebo nějakým způsobem znázornit počet členů rodiny, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti. Děti je pak nalepily k domečkům.