Deníček Kuřátek

Netradiční domácí březen

V měsíci březnu z důvodu pandemické situaci covid-19 byl přerušen provoz také v naší mateřské školce. My jsme však nezahálely a posílaly dětem na celý týden různé nápady a úkoly na emaily rodičům. V prvních týdnech děti přivítaly jaro, dostávaly spoustu nápadů na aktivity, které mohly plnit venku v přírodě, při procházkách nebo na zahradě. Dle možností jim mohli rodiče také vytisknout pár pracovních listů s různými úkoly.

Koncem března se už děti připravovaly na Velikonoční svátky. Pomáhaly rodičům s výzdobou, pečením beránka a malováním vajíček. Také se mohly účastnit společné aktivity, která byla pro všechny děti ze školky a přijít nazdobit náš Vajíčkový strom u vchodu do školky. Měsíc jsme ukončili online schůzkou, kde jsme se mohli všichni společně pozdravit a povykládat si, jak plníme úkoly a trávíme doma volný čas. Za odměnu si pak děti mohly přijít na naši školkovskou zahradu najít malovaný kamínek s kuřátkem.

    

 

Únor utekl jako voda

Zima a sněhové radovánky pokračovaly i v měsíci únoru - sněhuhuláci, koulovačky i dovádění na lopatách na naší zahrádce. Jelikož jsme ale děti všímavé a není nám jedno, co bude se zvířátky v tomto počasí, rozhodli jsme se vyrobit netradiční jablíčkové krmítko pro ptáčky. Společně jsme se poté vydali do lesa, kde jsme jablíčka se semínky pověsili na stromy, aby je ptáčkové snadlo našli. Nezapomněli jsme ale ani na ostatní zvířátka a do krmelce jim přisypali kaštany, které jsme nasbírali na podzim a schovali právě pro tuto příležitost.

Únor byl také v naší třídě ve znamení nemocí a bacilů - tedy, ne že by nám tolik dětí onemocnělo, ale povídali jsme si o lidském těle, co mu škodí a naopak pomáhá, jak se bránit proti bacilům a nemocem a také kteří pomocníčci na těle nám pomáhají poznávat svět okolo sebe. Děti si vyzkoušely obkreslit kamaráda či sestavit kostru, zjistily jak vypadají některé orgány v našem těle i jak těžká je lebka. Zkoumaly lupou bacily a zkoušely je vymodelovat. Povídali jsme si o tom, které potraviny jsou pro naše zdraví důležité a které mu naopak škodí a pochutnali si na zdravé jablíčkové pizze. Napadla nás také rýma, která kolem sebe prskala bacily, ale my už víme, jak se proti ní bránit. Procvičili jsme si naše smysly, poslechli jsme si tlukot srdíčka opravdovým stetoskopem a na závěr jsme si ve třídě sestavili ordinaci. Pacientů bylo dost a tak děti celé dopoledne léčily, odebíraly krev, vyráběly léky a napravovaly zlomené kosti. Toto téma jsme si zkrátka maximálně užili :-).

         

 

Leden je za námi

První týden v lednu jsme se pomalu loučili s vánoční atmosférou, povídali si o Třech králích a navštívili jsme místní betlém v kostele sv. Stanislava. Pak jsme vklouzli do světa pohádek, kde jsme se za pomoci maňásků Františka a Fanynky naučili poskládat Večerníčkovu čepici a postavili si ve třídě obrovský hrad. Před odpočinkem jsme si předčítali z knížek, které si děti přinesly z domu.

V druhé polovině měsíce nastal pravý zimní čas a děti se mohly naplno věnovat zimním radovánkám. Stavět sněhuláka, vytvářet andělíčky ve sněhu a vyřádit se na kopci jízdou na lopatách. Ve třídě jsme se pak věnovali zimním pokusům, pozorovali jsme krystalizaci vločky ve slané vodě, tání a strukturu sněhu, zachraňovali jsme pomocí kapátka a teplé vody zvířátka z ledové kry. Děti si mohly vyzkoušet nejen život eskymáků v opravdovém iglú, ale také různé zimní sporty. Zajezdily si na bobách, zahrály hokej a zažily pořádnou koulovačku. Také plnily různé úkoly v netradiční den s Olafem. Nakonec dostaly domů nepovinný domácí úkol, za který je čekala velká odměna v podobě popcornového sněhuláka, kterou si děti náramně vychutnaly.

         

 

Nejkrásnější měsíc v roce je tady!

Abychom se na Mikuláše a jeho pomocníčky pořádně připravili, vyzdobili jsme si naši třídu v černo-červené barvě a také jsme uspořádali Čertovský den. Bylo potřeba ve třídě vytvořit takové malé peklíčko, proto jsme sestavili pořádné ohniště, přihodili pár polínek na oheň a jako správní čerti jej přeskakovali. Uspořádali jsme čertovskou vybíjenou, prolézali strašidelným pekelným pytlem a odpočívali v pekelném stanu.

Mikuláš na sebe nenechal dlouho čekat a přišel i se svými pomocníky - krásným andílkem a neposedným čertem. Děti se trošku bály, ale nebylo proč. Mikuláš měl sice pár poznámek, co by se dalo do příštího roku vylepšit, ale také věděl, co všechno děti umí a jak jsou šikovné. Po zazpívání písničky si pak děti mohly od andílka a čertíka převzít balíček s dobrůtkami.

To už se ale přiblížil vánoční čas a bylo potřeba se na Vánoce pořádně připravit! S dětmi jsme nastrojili stromeček, splnili pár vánočních úkolů, natočili pro rodiče vánoční video a vyfotili se na společnou vánoční fotku. Povídali jsme si o tom, proč a jak se Vánoce slaví nejen u nás, ale také ve světě, jak se loví vánoční kapřík a také jsme si vyzkoušeli některé vánoční zvyky. A než jsme se nadáli - Vánoční den byl tady! Zašli jsme popřát p. kuchařkám do kuchyně krásné Vánoce, u venkovního stromečku jsme si zazpívali koledu a zapálili nejen vánoční lucernu ale také prskavky, pomlsali jsme cukroví a potom psssst - potichu. Ježíšek nakládá dárečky pod stromeček...

         

 

Listopad je za námi

Začátek měsíce jsme na naší třídě oslavili svátkem zesnulých - Dušičky, a také jsme si povídali o Halloweenu, kdy děti plnily různé strašidelné úkoly a na závěr si vyrobily strašidlo. Poté jsme se věnovali tématu ,,Kuřátko ve svém živlu“, kde se děti seznámily s měnící se přírodou v daném ročním období, každý den jsme pozorovali počasí a zapisovali změny do meteografu. Vytvořili jsme si pěnový a šlehačkový mrak, kouzelnou duhu a pozorovali rozpouštění barevných skvrn v mléce. Děti se také se seznámily s koloběhem vody, zjistily, co se ve vodě rozpouští a co ne. Koncem měsíce jsme se už těšili a připravovali na příchod Mikuláše.

         

 

Říjen v kuřátkové třídě

O tom, že není drak jako drak, jsme se přesvědčili ve druhém měsíci tohoto školního roku. Draka jsme nejen malovali, sestavovali a zpívali o něm písničky, ale díky němu jsme se také učili rozpoznávat a pojmenovávat geometrické tvary. A protože nám mezitím začal podzim, vytvořili jsme si ve třídě PODZIMNÍ KOUTEK - plný mraků, dýní, draků a také brambor. Každý do něj něčím přispěl. Sbírali jsme přírodniny, abychom je darovali třídní sovičce, pozorovali a otiskávali jsme listy, poznávali jsme stromy i jejich plody a ty jsme poté využívali k různorodému konstruování i ke hrám. Děti doma společně s rodiči vytvářeli Skřítky Podzimníčky a ozdobili nám tak prostory naší školky.

Na závěr jsme se zúčastnili besedy Malý mulař, kde jsme zjistili, jak vypadá a k čemu slouží různé zednické nástroje, vyzkoušeli jsme si práci s metrem při měření papuček, zjistili jsme jak vypadá i jak se používá vodováha a nakonec jsme podle obrázku postavili kostel. Jsme zkrátka šikovní malí mulaři!

        

 

První měsíc v naší třídě

Na počátku září k nám nastoupila na praxi absolventka střední pedagogické školy. Během týdne si mohla vyzkoušet přímou práci s dětmi. Bylo to velmi náročné, protože děti se teprve adaptovaly na novou třídu a kamarády. V dalších týdnech jsme si povídali o ovoci a zelenině. Děti poznávaly různé druhy těchto potravin a dozvěděly se spoustu informací důležitých pro naše zdraví.

Poslední den v měsíci jsme zakončili výletem na zámek Raduň, kde nás provázela kněžna Wanda. Děti se mohly podívat nejen do věže zámku, ale také do nově zrekonstruovaného podsklepení.

    

 

Malování na asfalt a koloběžkové závody

Jelikož se letos tato podzimní akce nekonala obvyklým způsobem, vydali jsme se závodit a malovat jedno krásné dopoledne. Společně se štěňátkovou třídou jsme křídami pokreslili asfalt před zadním vchodem do ZŠ a na koloběžkách jsme projížděli spletitou dráhu. Vše jsme jako správní sportovci i malíři samozřejmě zvládli a zasloužili si tak odměnu v podobě diplomu, džusíku a opatky.