Deníček Kuřátek

Nejkrásnější měsíc v roce je tady!

Abychom se na Mikuláše a jeho pomocníčky pořádně připravili, vyzdobili jsme si naši třídu v černo-červené barvě a také jsme uspořádali Čertovský den. Bylo potřeba ve třídě vytvořit takové malé peklíčko, proto jsme sestavili pořádné ohniště, přihodili pár polínek na oheň a jako správní čerti jej přeskakovali. Uspořádali jsme čertovskou vybíjenou, prolézali strašidelným pekelným pytlem a odpočívali v pekelném stanu.

Mikuláš na sebe nenechal dlouho čekat a přišel i se svými pomocníky - krásným andílkem a neposedným čertem. Děti se trošku bály, ale nebylo proč. Mikuláš měl sice pár poznámek, co by se dalo do příštího roku vylepšit, ale také věděl, co všechno děti umí a jak jsou šikovné. Po zazpívání písničky si pak děti mohly od andílka a čertíka převzít balíček s dobrůtkami.

To už se ale přiblížil vánoční čas a bylo potřeba se na Vánoce pořádně připravit! S dětmi jsme nastrojili stromeček, splnili pár vánočních úkolů, natočili pro rodiče vánoční video a vyfotili se na společnou vánoční fotku. Povídali jsme si o tom, proč a jak se Vánoce slaví nejen u nás, ale také ve světě, jak se loví vánoční kapřík a také jsme si vyzkoušeli některé vánoční zvyky. A než jsme se nadáli - Vánoční den byl tady! Zašli jsme popřát p. kuchařkám do kuchyně krásné Vánoce, u venkovního stromečku jsme si zazpívali koledu a zapálili nejen vánoční lucernu ale také prskavky, pomlsali jsme cukroví a potom psssst - potichu. Ježíšek nakládá dárečky pod stromeček...

         

 

Listopad je za námi

Začátek měsíce jsme na naší třídě oslavili svátkem zesnulých - Dušičky, a také jsme si povídali o Halloweenu, kdy děti plnily různé strašidelné úkoly a na závěr si vyrobily strašidlo. Poté jsme se věnovali tématu ,,Kuřátko ve svém živlu“, kde se děti seznámily s měnící se přírodou v daném ročním období, každý den jsme pozorovali počasí a zapisovali změny do meteografu. Vytvořili jsme si pěnový a šlehačkový mrak, kouzelnou duhu a pozorovali rozpouštění barevných skvrn v mléce. Děti se také se seznámily s koloběhem vody, zjistily, co se ve vodě rozpouští a co ne. Koncem měsíce jsme se už těšili a připravovali na příchod Mikuláše.

         

 

Říjen v kuřátkové třídě

O tom, že není drak jako drak, jsme se přesvědčili ve druhém měsíci tohoto školního roku. Draka jsme nejen malovali, sestavovali a zpívali o něm písničky, ale díky němu jsme se také učili rozpoznávat a pojmenovávat geometrické tvary. A protože nám mezitím začal podzim, vytvořili jsme si ve třídě PODZIMNÍ KOUTEK - plný mraků, dýní, draků a také brambor. Každý do něj něčím přispěl. Sbírali jsme přírodniny, abychom je darovali třídní sovičce, pozorovali a otiskávali jsme listy, poznávali jsme stromy i jejich plody a ty jsme poté využívali k různorodému konstruování i ke hrám. Děti doma společně s rodiči vytvářeli Skřítky Podzimníčky a ozdobili nám tak prostory naší školky.

Na závěr jsme se zúčastnili besedy Malý mulař, kde jsme zjistili, jak vypadá a k čemu slouží různé zednické nástroje, vyzkoušeli jsme si práci s metrem při měření papuček, zjistili jsme jak vypadá i jak se používá vodováha a nakonec jsme podle obrázku postavili kostel. Jsme zkrátka šikovní malí mulaři!

        

 

První měsíc v naší třídě

Na počátku září k nám nastoupila na praxi absolventka střední pedagogické školy. Během týdne si mohla vyzkoušet přímou práci s dětmi. Bylo to velmi náročné, protože děti se teprve adaptovaly na novou třídu a kamarády. V dalších týdnech jsme si povídali o ovoci a zelenině. Děti poznávaly různé druhy těchto potravin a dozvěděly se spoustu informací důležitých pro naše zdraví.

Poslední den v měsíci jsme zakončili výletem na zámek Raduň, kde nás provázela kněžna Wanda. Děti se mohly podívat nejen do věže zámku, ale také do nově zrekonstruovaného podsklepení.

    

 

Malování na asfalt a koloběžkové závody

Jelikož se letos tato podzimní akce nekonala obvyklým způsobem, vydali jsme se závodit a malovat jedno krásné dopoledne. Společně se štěňátkovou třídou jsme křídami pokreslili asfalt před zadním vchodem do ZŠ a na koloběžkách jsme projížděli spletitou dráhu. Vše jsme jako správní sportovci i malíři samozřejmě zvládli a zasloužili si tak odměnu v podobě diplomu, džusíku a opatky.