Deníček Koťátek

Jak jsme prožili březen?

Zvláštně…

Od 1. března byla mateřská škola uzavřena kvůli pandemii coronaviru. Přišli jsme tak o možnost spolu prožít první jarní měsíc, pozorovat, jak čaruje jarní víla a probouzí přírodu ze zimního spánku, nemohli jsme se připravit na Velikonoce, malovat vajíčka… Byli jsme v kontaktu s rodiči a dětmi pouze prostřednictvím emailu.

Nabízely jsme tipy a náměty na výtvarné činnosti, procházky přírodou s plněním drobných úkolů, sportovní aktivity. A byly jsme nesmírně rády za jakoukoliv zpětnou vazbu či fotografie. Musíme také pochválit rodiče a děti, že se zapojili do výzvy Beruškové třídy, ozdobili vajíčka nejrůznějšími technikami a pomohli tak zkrášlit náš školkový Vajíčkový strom. Moc všem děkujeme!

    

 

Měsíc únor v naší třídě

Únor je nejkratší měsíc v roce. A ještě nám jeho první týden ukrojily jarní prázdniny. I přesto jsme toho stihli na Koťátkách hodně. Pokračovali jsme v povídání si o zdraví, lidském těle, hygieně, o péči o zoubky. Jedno dopoledne navštívila naší třídu maminka zdravotní sestřička, která dětem přinesla ukázat nejrůznější zdravotnický materiál - děti si mohly obléci ochranný plášť, pokrývku hlavy, lékařské rukavice, zkoušely se zvážit, změřit, ošetřit poraněnou nohu pomocí dezinfekce, obvazů a náplastí. Paní sestřička je také upozornila na možná nebezpečí úrazu při hrách doma i venku. Děti byly nadšené a my mamince Jolaně moc děkujeme!

Poslední dva únorové týdny jsme věnovali pohádkám. Formou vyprávění, dramatizací, písniček, her a výtvarného zpracování se děti seznámily s těmi nejznámějšími pohádkami.  V měsíci únoru býval vždy v kulturním domě tradiční maškarní ples. Protože nám doma nepřeje, a aby to dětem nebylo líto, uspořádali jsme takový mini "maškarák" v rámci naší třídy. Tu jsme si správně vyzdobili, připravili pár soutěží, diskotéku, malé občerstvení, balónky...jen ta velká tombola chyběla. Ale nevadilo. Děti si to náramně užily a každý odcházel domů alespoň s malým dárečkem. 

           

 

Leden v naší třídě

První lednový týden se nesl v suchu (po)vánoční atmosféry. S dětmi jsme si povídali o tom, co dostaly pod stromečkem, navštívili jsme místní kostel a prohlédli si Betlém.

Leden je typicky zimní měsíc. A tak jsme netrpělivě čekali až se objeví první sněhové vločky a nastane čas zimních radovánek. A dočkali jsme se. To bylo radosti! Stavěli jsme sněhuláka, vyšlapávali cestičky ne sněhu, klouzali z kopce, koulovali se, prováděli se sněhem pokusy a experimenty. Malovali jsme bílou barvou, stříhali a lepili papírové koule… Nezapomněli jsme ani na ptáčky v zimě. Ty nejznámější jsme pozorovali a pojmenovali venku, děti si vyzkoušely, jaké to je, „přenášet“ zrníčka v zobáčku pomocí kolíčků na prádlo. Také jsme vyrobili to správné krmení pro ptáčky. Ve velkém hrnci smíchali zrníčka různých druhů se sádlem. Hmotou naplnili formičky, přidali provázek a nechali ztuhnout. Společně jsme je pak umístili na stromy a keře v okolí naší školičky.

Poslední lednový týden jsme si začali povídat o lidském těle, o našem zdraví, co všechno mu prospívá a co naopak škodí. Maňásci Bacil a Bacilka si s námi o všem povídali a naučili děti pojmenovat ty nejdůležitější části jejich těla. Nezapomněli jsme ani na zlé viry a bacily! Pomocí básničky si děti osvojily správnou techniku mytí rukou. A protože nám jedna babička darovala ručně vyrobená voňavá malá mýdla, děti to ještě více motivovalo a bavilo. Děkujeme.

            

 

Prosinec

Na začátku prosince navštívili naši třídu - tak jako každý rok - Mikuláš, anděl a čert. Za hezkou písničku dal andílek dětem malý dáreček. Děti byly hodné a vůbec se nebály, nikdo tak neurodil ani slzičku!

Další dny jsme se připravovali na příchod Ježíška. Nazdobili jsme si třídu a vánoční stromeček, napekli jsme s dětmi cukroví, a aby nám to rychle uteklo, zahráli jsme si hru „Vánoční stromeček“. Každý den děti plnily úkoly – pomáhaly maminkám chystat večeři, vyráběly vločku z papíru, uklidily si pokojíček a mnoho dalších. Za každý splněný úkol si děti na namalovaný stromeček nalepily baňku. Jakmile byl stromeček zaplněný, nastal vánoční den.

Ráno jsme s dětmi posvačili obložené chlebíčky a šli se obléknout - děti a paní učitelky z kuřátkové třídy si totiž pro nás venku připravily překvapení. Hledali jsme vánoční stromeček, zapálili svíčku, zazpívali si koledu v záři prskavky a za odměnu jsme dostali cukroví. Když jsme přišli zpátky do třídy, čekaly nás pod vánočním stromečkem dárečky. Po nadílce jsme si pochutnali na cukroví, které nám děti do školky přinesly na ochutnání, a dali jsme si sváteční oběd. Všichni jsme si společný vánoční den moc užili!

    

 

Jak prožily děti listopad

Třetí měsíc školního roku se opět nesl v duchu omezení, způsobených nepříznivou epidemiologickou situací. Proto jsme více než půlku listopadu trávili společně s dětmi z Medvídkové třídy. V tomto čase jsme se věnovali tématům spjatými s podzimem - stromy, listí, zvířátka v lese. Naučili jsme se básničky a písničky, děti si vyzkoušely pro ně nové výtvarné techniky - otiskování, nalepování suchých drcených listů, vytrhávání kousků barevných papírů. Poznávaly lesní zvířátka na obrázcích a v encyklopediích. Společně jsme také navštívili malý lesík a remízku. V nich jsme pozorovali stromy listnaté a jehličnaté, nacházeli jsme poslední hříbky, poslouchali zpěv ptáků...a dokonce jsme zahlédli dva zajíce, pelášející z lesa.
No a jelikož školku navštěvovalo málo dětí a ostatní byli s rodiči doma, nezapomněly jsme ani na ně. Připravily jsme pro všechny VELKOU LISTOPADOVOU VÝZVU KOŤÁTKOVÉ TŘÍDY. V ní mohli děti spolu s (pra)rodiči, popř.sourozenci, dobrovolně plnit úkoly podzimní i všední (např. projít se lesem, vyrobit něco z přírodnin, zahrát si s rodinou stolní hru, uklidit svůj pokojíček a jiné). Jsme velice rády, že se děti s rodiči do výzvy zapojily a posíllaly své splněné úkoly formou fotografií. Moc jim všem děkujeme!!!!!
Už teď se těšíme na prosinec,kde chystáme něco podobného - spojeného s ADVENTEM!

    

 

Říjen u koťátek

Ve druhém měsíci tohoto školního roku jsme si povídali o ovoci a zelenině. Děti si přinesly z domů známe i pro ně neznámé druhy ovoce a zeleniny. Společně jsme  je pak umyli, děti je sami nakrájeli a udělali jsme si ovocný salát. Zeleninu jsme ochutnávali se zavřenýma učima a podle chuti poznávali, co jíme. Poznávali jsme jejich barvu, na procházkách jsme pozorovali zahrádky a stromy. Vyráběli jsme jablíčka, hrušky, mrkve a kukuřice a vyzkoušeli si nové výtvarné techniky. Naučili jsme se nové písničky a básničky a zatančili jsme si taneček cib,cib, cibulenka. Nakonec jsme si zahráli divadlo „o řepě“, kde se děti převlékly do kostýmů.

Děkujeme rodičům za spolupráci, že dětem přinesli do školky různé druhy zeleniny a ovoce.

         

 

Měsíc září v naší třídě

ZÁŘÍ – pro většinu dětí v KOŤÁTKOVÉ třídě vůbec první seznámení se s prostředím školky, s novými kamarády i dospěláky. Je to měsíc náročný pro všechny strany. Pro děti, které si ze dne na den zvykají na nový denní režim; pro rodiče, kteří děti poprvé nechávají samostatné v (prozatím) neznámém prostředí…a věřte, že i pro nás – učitelky- když vidíme slzičky na obou stranách.

Abychom dětem adaptaci maximálně usnadnily, urychlily a zpříjemnily, připravily jsme si pro ně spoustu písniček, básniček, pohybových a námětových her. Byli jsme se společně podívat ve školní kuchyni, kde nám paní kuchařky ukázaly jak velké vařechy a hrnce potřebují, aby nám připravily oběd a svačinky. Povídali jsme si na téma MŮJ DOMOV, děti malovaly, nalepovaly a skládaly domečky z papíru a dřívek; povídali jsme si nad fotografiemi rodiny, které si děti donesly do školky.

18. září dopoledne jsme využili sluníčkové počasí a kreslili jsme barevnými křídami na chodník, závodili na odrážedlech – vše v rámci Evropského týdne mobility. Odměnou pro všechnybyla medaile  a něco sladkého.