Finanční normativy stravného školní jídelny

      Dle nové vyhlášky nejsou děti zařazování do cenových kategorií podle tříd, ale podle věku. I.kat.3-6 let,II.kat. 7-10let, III.kat.11-14let,IV.kat.15-a více let

     Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Školní rok je vždy od 1.září a končí 31.srpna následujícího roku.

Ceník platný od 1.1.2020

Děti MŠ:

svačinky 8,- Kč,    starší 6 let 8,-  Kč


oběd     19,- Kč,   starší 6 let 20,- Kč

 

Děti ZŠ - oběd:

7- 10let       26,- Kč


11-14let      27,- Kč

 


15 let a více 28,- Kč

 

Dietní stravování - bezlepková strava

 

 

Děti MŠ - oběd 22,-

 

 

                 

Děti ZŠ - oběd bezlepková strava

7-10 let          29,- Kč

11-14 let        30,- Kč

15 let a více   31,- Kč

 

Cizí účastníci - oběd:

oběd           67,- Kč

 

dovážka obědů - THS Bolatice 14,- Kč

 

Provozní řád školní kuchyně se řídí dle níže uvedených zákonů:

vyhl. č. 107/2005  o školním stravování

vyhl. č. 17/2015 novelizace vyhl. o školním stravování

vyhl. č. 602/2006 Sb. o hyg.požadavcích na strav.služby

vyhl. č. 343/2009 o hyg.požadavcích na prostory provozu

zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

zákonem č. 561/2004 Sb. - školský zákon

vyhl.č. 84/2005 Sb.  o závodním stravování

nař. EP  852/2004 o hygieně potravin

metodika spotřebního koše a systémem HACCP