Aktuálně

24.06.2020 17:42:16

Oznámení rodičům

Oznamujeme rodičům, že provoz ŠD ve školním roce 2O19/2O2O bude ukončen 29.6. 2O2O. Zápis do ŠD ve školním roce 2O2O/2O21 proběhne 1.9. 2O2O.

Děti obdrží přihlášku od svých třídních učitelek a 2.9. 2O2O nastoupí s vyplněným formulářem do jednotlivých oddělení. Rozpis žáků bude umístěn 2.9. 2O2O u prostředního vchodu školy.

Přejeme všem dětem a rodičům krásné a pohodové prázdniny :-)

24.06.2020 09:14:50

Zimní olympiáda ve školní družině

Na sklonku zimy proběhla ve školní družině olympiáda v netradičních zimních disciplínách.

Sešli jsme se v malé tělocvičně, kde nejdříve proběhlo losování družstev. Poté zazněl slavnostní slib a pak mohl být zapálen olympijský oheň.

Děti si mohly například vyzkoušet bobování v igelitových pytlích, rychlobruslení s točícími židlemi, lyžování na papírových lyžích, sbírání a navlékání sněhových koulí nebo jízdu na dekách se sobím spřežením. V závěrečném vědomostním kvízu jsme si ověřili naše znalosti o zimních sportech.

Tato akce nám přinesla spoustu zábavy a radosti. :)

Foto zde. 

24.06.2020 09:03:07

Vánoční ladění

V prosinci jsme se ve školní družině těšili na Vánoce. Děti zdobily stromeček, poslouchaly a zpívaly koledy. Vyráběli jsme jednoduché dárky, přáníčka, zdobili jsme svícny, kreslili jsme obrázky s vánoční tématikou.

Každá třída měla svůj vánoční den a naše přípravy na Vánoce vyvrcholily vystoupením dětí v programu nazvaném "Vánoční ladění". Tato akce proběhla v malé tělocvičně základní školy za účasti nás všech a předem zvolené poroty, kterou tvořily vychovatelky a dvě děti z každé třídy. V programu zazněly písně různého charakteru. Celkovou atmosféru umocnil tanec v podání malé tanečnice. Děti si vše připravily samy a poděkování patří také dvěma moderátorkám z nejstaršího oddělení. Všechny písně byly ohodnoceny porotou, ale také drobnou odměnou a potleskem publika.

Přejeme všem dětem a rodičům radostné Vánoce a šťastný nový rok 2O2O :-)

Foto zde. 

24.06.2020 08:56:15

Podzimní hrátky ve školní družině

Letošní podzim probíhal ve školní družině tradičně. Většina aktivit se vzhledem k teplému a slunečnému počasí uskutečnila venku, a tak se volnočasové úkoly plnily střídavě v lanovém centru, na školním hřišti i v přilehlém okolí školy.

Děti mohly sledovat měnící se přírodu, pozorovaly práci na zahrádkách a přitom si stihly zopakovat to, co se učily dopoledne. Venkovní prostředí přináší dětem řadu výhod. Kromě rozvoje psychického i fyzického zdraví nabízí učení venku zlepšení pozornosti, upevňuje se motivace k učení a v neposlední řadě se rozvíjí i vzájemné vztahy mezi námi.

Ve třídách děti zpívaly písně s podzimní tématikou, četly se příběhy na pokračování, pracovali jsme s barvami a s různými výtvarnými technikami. Mezi nejsilnější zážitky patřila návštěva knihovny a pouštění draka, které naše podzimní aktivity ukončilo.

Foto zde

21.10.2019 09:54:07

Vítání prvňáčků ve školní družině

Na začátku října se uskutečnila již tradiční akce "Vítání prvňáčků ve školní družině".

Moderování tohoto setkání se ujala dvě děvčata z nejstaršího oddělení. Humorným a zábavným způsobem uvedla jednotlivá vystoupení, která svým obsahem přispěla k radostné a uvolněné atmosféře celého odpoledne.

Učinkující se předvedli v pěveckých vystoupeních, nechyběly klasické verše nebo sportovní a taneční sestavy.

Nejmladším školákům jsme popřáli, aby se jim ve škole líbilo a celý program jsme ukončili předáním malých dárečků, které pro děti vyrobili starší kluci a holky.

Foto zde.