Aktuálně

24.06.2020 07:56:15

Podzimní hrátky ve školní družině

Letošní podzim probíhal ve školní družině tradičně. Většina aktivit se vzhledem k teplému a slunečnému počasí uskutečnila venku, a tak se volnočasové úkoly plnily střídavě v lanovém centru, na školním hřišti i v přilehlém okolí školy.

Děti mohly sledovat měnící se přírodu, pozorovaly práci na zahrádkách a přitom si stihly zopakovat to, co se učily dopoledne. Venkovní prostředí přináší dětem řadu výhod. Kromě rozvoje psychického i fyzického zdraví nabízí učení venku zlepšení pozornosti, upevňuje se motivace k učení a v neposlední řadě se rozvíjí i vzájemné vztahy mezi námi.

Ve třídách děti zpívaly písně s podzimní tématikou, četly se příběhy na pokračování, pracovali jsme s barvami a s různými výtvarnými technikami. Mezi nejsilnější zážitky patřila návštěva knihovny a pouštění draka, které naše podzimní aktivity ukončilo.

Foto zde

21.10.2019 08:54:07

Vítání prvňáčků ve školní družině

Na začátku října se uskutečnila již tradiční akce "Vítání prvňáčků ve školní družině".

Moderování tohoto setkání se ujala dvě děvčata z nejstaršího oddělení. Humorným a zábavným způsobem uvedla jednotlivá vystoupení, která svým obsahem přispěla k radostné a uvolněné atmosféře celého odpoledne.

Učinkující se předvedli v pěveckých vystoupeních, nechyběly klasické verše nebo sportovní a taneční sestavy.

Nejmladším školákům jsme popřáli, aby se jim ve škole líbilo a celý program jsme ukončili předáním malých dárečků, které pro děti vyrobili starší kluci a holky.

Foto zde. 

20.10.2019 12:07:36

Misijní týden ve školní družině

V říjnu proběhl celosvětový projekt "Na pomoc misijím", kterého se každoročně zúčastňuje i naše družina.

Jde o dobrovolnou charitativní akci, jejíž výtěžek putuje do centra v Areguay, kde působí mj. i naše bolatická občanka. Děti se svými vychovatelkami vyraběly letos například přáníčka, navlékaly korálky, zhotovily jednoduché papírové suvenýry a někteří napsali kamarádům do Paraquaye dopis s přáním, aby se jim lépe žilo a aby se zlepšily jejich životní podmínky.

Do tohoto projektu se také zapojují někteří rodiče a prarodiče nebo přátelé našich dětí. Všem patří velké poděkování, protože pomáhat může každý.

28.08.2019 17:43:55

Informace k provozu ve školní družině 2O19/2O2O

Oznámení rodičům.

Provoz školní družiny ve školním roce 2O19/2O2O bude zahájen v úterý 3. září 2O19 s vyplněnou přihláškou, kterou děti obdrží ve svých třídách.

Ranní družina 6.3O hod.-7.45 hod. v 1. oddělení ŠD (spojovací chodba školy).

Odpolední provoz 11.4O hod.-16.OO hod.

Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení bude umístěno od 2. září u prostředního vchodu školy (spojovací chodba) a veškeré informace k provozu obdrží všechny děti písemně.

Na spolupráci s Vámi se těší vychovatelky školní družiny.

25.06.2019 17:05:37

Sympaťák-sympaťačka školní družiny

 V závěru školního roku se uskutečnila ve školní družině přehlídka talentu "Sympaťák-sympaťačka školní družiny.

Nejdříve proběhla ve všech odděleních třídní kola. Na závěrečném finále jsme se všichni sešli v tělocvičně základní školy a o tom, kdo získá tento titul, rozhodovala 15 členná porota, kterou tvořilo 5 vychovatelek a 1O dětí. A čím nás letos soutěžící překvapili? Celý program se "nesl" v duchu taneční hudby, ale také jsme si mohli vyslechnout skladby pro kytaru a flétnu, někteří zpívali nebo předvedli sestavy z gymnastiky nebo teekwonda.

Nejvíce nás ale zaujala hra na housle v podání Laury Hradské z 1.třídy, která se tak stala letošní sympaťačkou školní družiny. Všem žákům srdečně blahopřejeme za účast, výkony, ale hlavně za odvahu přihlásit se a vystoupit před ostatními.

Touto akcí jsme ukončili letošní školní rok a všem holkám, klukům i rodičům přejeme krásné a pohodové prázdniny :-)