Aktuálně

28.12.2020 12:18:38

Vyučování od pondělí 4. 1. 2021

Ministerstvo školství vydalo pokyny k provozu škol po Vánocích, tyto pokyny jsou platné do neděle 10. ledna. (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021)

Do neděle 3. ledna jsou vánoční prázdniny, výuka začíná v pondělí 4. ledna a bude probíhat takto:

Třídy 1. a 2. ročníku – prezenční výuka ve škole

Ostatní třídy (3. až 9. ročník) – distanční výuka

 

Prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku:

Prezenční výuka probíhá ve škole za dodržení stanovených hygienických podmínek. Povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole platí pro všechny žáky i zaměstnance (rouškami žáky vybavují rodiče, prosíme, aby všichni žáci měli s sebou také náhradní roušku a sáček na odkládání roušky)

Příchod do školy je možný od 7.00, škola zajistí před vyučováním nad dětmi dohled, odpoledne funguje školní družina od konce vyučování do 15:30 (informace obdržíte od třídních učitelů do Bakalářů).

Všichni žáci těchto tříd (1. a 2. ročník), kteří se stravují ve školní jídelně, mají automaticky přihlášené obědy od 4. 1. 2021, pokud tedy žák na oběd nepůjde, je třeba oběd odhlásit 

Vstup třetích osob do školy je možný jen v nezbytně nutných případech.

 

Distanční výuka (3. až 9. ročník): 

Bude organizována stejně jako v podzimním období prostřednictvím Google Workspace (Učebna, Meet, Gmail). V rozvrhu žáka jsou vyznačeny barevně hodiny, ve kterých v daném předmětu probíhá synchronní on-line výuka.  On-line hodiny (synchronní výuka) probíhá v prostředí Meet. Distanční výuka je pro žáky povinná, tedy pokud se žák nemůže připojit k synchronní on-line výuce, musí pracovat podle pokynů vyučující/ho asynchronně nebo offline.

V ostatních hodinách je zadávána výuka asynchronní (offline), žáci pracují samostatně na zadaných úkolech, vypracovaná zadání odevzdávají vyučujícím podle pokynů, vyučující jim poskytují zpětnou vazbu. Výukové materiály, zadání a další podrobnější informace k výuce žáci najdou v Učebně příslušného předmětu. Vypracované úkoly a zadání odevzdávají žáci podle pokynů vyučujících.

Všichni žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají automaticky odhlášené obědy, pokud mají zájem o obědy ve školní jídelně, je třeba se ke stravování přihlásit. Výdej obědů je možný jen do přinesených nádob u vchodu z ulice Luční (naproti kostela). Obědy se vydávají v době od 11:00 do 11:30.

Připomínáme, že distanční výuka je pro žáky povinná. Pokud se účastnit nemohou např. pro nemoc nebo návštěvu lékaře, je třeba tuto neúčast omluvit jako nepřítomnost ve škole. 

 

Přejeme všem našim žákům, jejich rodinám i všem ostatním příznivcům školy do nového roku 2021 zdraví, štěstí, pohodu a dostatek sil a optimismu.

23.12.2020 13:56:37

*

Příjemné a klidné prožití vánočních svátků, mnoho radosti i dárečků pod stromečkem a do nového roku především zdraví, lásku, pohodu a spokojenost

Vám přeje kolektiv ZŠ a MŠ Bolatice

23.12.2020 13:56:25

Vánoce v naší školce

Prosinec - (nejen) pro děti nejkouzelnější a nejočekávanější měsíc v roce. U nás ve školce začal Mikulášskou nadílkou a pokračoval přípravami na Vánoce. Stavěli a zdobili jsme stromeček, mnohé třídy pekly cukroví, povídali jsme si o významu a oslavách Vánoc nejen u nás, ale i jinde na světě. Učili jsme se zpívat známé vánoční písně a koledy, vyzkoušeli jsme si některé vánoční zvyky a pochutnávali si na cukroví.

Letošní Vánoční den byl oproti jiným létům malinko netradiční, ale snad jsme si jej všichni jak se patří užili. Každá třída se vypravila ven, aby našla vánoční stromeček, který ozdobila vyrobenou ozdůbkou. Potřeba bylo také najít svíčku, abychom mohli rozsvítit vánoční lucerničky. Na závěr jsme si za světla prskavky zazpívali vánoční koledu a pomlsali si na připraveném cukroví. Co myslíte, přiletěl mezitím Ježíšek? Nechal nám pod stromečky ve třídách dárečky? Odpovědi najdete v třídních deníčcích a také ve fotogalerii.

        

22.12.2020 14:04:41

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny v naší školce začínají 23. prosince 2020. Ve školce se opět sejdeme v pondělí 4. ledna 2021.

18.12.2020 07:08:47

Stravování žáků - změna od 30.11.2020!

S platnosti od 30.11.2020 jsou všichni žáci stravující se v jídelně přihlášeni na oběd. Děti od 6-8 třídy v týdnu distanční výúky jsou odhlášeni. Pokud má z těchto dětí někdo zájem o oběd do jídlonosiče, zavolejte prosím vedoucí jídelny.

Pro žáky, kteří jsou v karanténně  informace níže samozřejmě neplatí.​

Pokud máte o přihlášení zájemzavolejte v době od 6:30 do 15:00 na telefonní číslo 777 736 625 (Zdeňka Ballarinová) a ta Vám oběd přihlásí/ nejdou přes internet nahlásit/, přihlášky a odhlášky obědů  se stále hlásí do 10 hod. den předem, rušení obědů v den nemoci platí jen pro děti z Mateřské školy /nařízení KHS/. 

Tento oběd lze vzít do nosiče, nemůže se snít v jídelně./nosiče se plní a vyzvedávají v prostorech výdeje do nosičů - vchod u kanceláře vedoucí jídelny v době od 11.00 hod.

 Jídelna je pro žáky  základní školy otevřena od 11:00 do 14:00.

 Kromě těchto žáků nesmí do jídelny nikdo další vstupovat, rouška, mytí rukou při vstupu a rozestupy jsou samozřejmostí.

 

Děkujeme za pochopení.                Ballarinová, vedoucí jídelny